5 populære lån uten sikkerhet

Likhetene mellom bankenes tilbud på forbrukslån er ofte mange. Blant annet er det vanlig at rentebetingelsene fastsettes etter samme metode, nemlig basert på din kredittscore. Bankene ser også ut til å følge hverandre noenlunde når det gjelder gebyrer, lånesummer og nedbetalingstid. Likevel vil det lønne seg å sammenligne flere lån før man tar en avgjørelse på hvilken bank man låner av. Selv små forskjeller i rentekostnader kan gi store utslag, spesielt for store lån som tilbakebetales over lang tid.

Her er fem av de mest populære selskapene som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Samtlige tilbyr usikrede lån (du trenger ikke stille pant i egen bolig eller lignende) på maksimalt 500 000 kroner, med inntil 15 års nedbetalingstid. Unntaket er brukskreditten fra Komplett Bank (inntil 400 000 kroner). Alle disse bankene har meget rask behandlingstid på søknader, og kan i mange tilfeller betale ut lån på dagen. Søknadsprosessen er like enkel uansett hvilken av de du velger. Du kan signere låneavtaler med BankID, og kan også søke sammen med en medlåner.

OPP Finans – best på store forbrukslån?

Denne banken har samme eiere som Gjensidige, Norges største forsikringsselskap. Med solide eiere i ryggen har OPP Finans befestet seg som en av kongene på forbrukerfinansiering. Når bankene setter opp lånegrensene, er det gjerne OPP som går foran. Banken tilbyr også blant de laveste nominelle rentene på markedet.

Kundeservicen er gjennomgående god, og det er for eksempel enkelt å få innvilget tilleggslån dersom det trengs. Kravet er da at man har vært kunde i minst seks måneder, og har vist en god betalingshistorikk. Mange velger OPP Finans når de skal refinansiere annen gjelds som er dyrere, slik som smålån og kredittkortgjeld.

Vinner av BankNM

yA Bank er årlig vinner av Bank-NM innen flere kategorier. En av grunnene til at forbrukslån fra dette selskapet er populære, er den gode kundeservicen de yter. Banken har også flere fleksible løsninger for tilbakebetaling, blant annet avdragsfrihet i inntil 3 år. Dette gjør totalkostnadene større, men det kan være til hjelp om man har trang økonomi i en periode.

Som hos OPP Finans er det enkelt å utvide lånerammen når du er kunde hos yA Bank. Fordi den laveste lånesummen fra denne banken er på 25 000 kroner, egner den seg ikke for såkalte smålån.

Bank Norwegian med flere gode lånetilbud

Om OPP Finans er først ute med høye lånesummer, er ikke Bank Norwegian langt etter. Banken har god teft på hvilke behov forbrukerne har, noe som gjenspeiles i tilbudene deres. Her kan du søke om forbrukslån uten sikkerhet fra 5 000 og opp til 500 000 kroner, båtlån, lån til oppussing og lån til refinansiering.

En av de bedre faktorene med Bank Norwegian er den gode nettbankløsningen du får tilgang til som kunde. Der er det enkelte å administrere kundeforholdet, søke om utvidelse av lån, søke om andre finansprodukter som kredittkort og lignende.

Praktisk brukskreditt fra Komplett Bank

Komplett Bank tilbyr et fleksibelt lån (såkalt brukskreditt) på inntil 400 000 kroner. Kreditten er et godt alternativ til tradisjonelle forbrukslån. Her styrer du selv hvor stor del av kreditten du vil ha disponibel på kontoen din, noe som gjør det mulig å begrense rentekostnadene. Du betaler kun for den summen du har tilgjengelig på egen konto, og kan enkelt overføre mer ettersom du trenger det. Overføringene foretas når som helst på døgnet gjennom nettbanken eller kontofonen du har tilgang til som kunde.

Pengene fra en brukskreditt kan benyttes på akkurat samme måte som et forbrukslån, nemlig til hva du selv måtte ønske. Komplett Bank krever heller ingen sikkerhet for dette lånet.

12 tilbud på forbrukslån gjennom Lendo

Lånemegleren Lendo er riktignok ingen bank, men tas med her likevel. Dette er kanskje den mest populære finansagenten i Norge for tiden. Selskapet har samme eiere som VG, Aftenposten og Finn.no (Schibsted). Som lånemegler er Lendo et mellomledd mellom deg og de beste bankene for forbrukslån. Du sender en enkel søknad til Lendo, og får kanskje tilbud på lån fra alle de 12 bankene megleren samarbeider med. Låneproduktene som formidles dekker hele spekteret, fra smålån til store forbrukslån på en halv million, lån til refinansiering og brukskreditter.

Skal man finne det rimeligste lånet, lønner det seg å sammenligne flere lånetilbud. Derfor er lånemeglere som Lendo svært praktiske hjelpere i søknadsprosessen. Og det beste av alt er at tjenestene til lånemeglerne er gratis (i henhold til Finansavtaleloven har de ikke anledning til å motta godtgjørelse fra lånekundene).

Haster det med å skaffe lån?

Du kan selv påvirke i stor grad hvor raskt det går å skaffe et forbrukslån. Søker du tidlig på hverdager, er sjansene gode for at utbetalingen skjer samme dag. Ha klart den dokumentasjonen som nesten alle banker krever. Dette er kopi av lønnsslipp eller annet bevis på inntekter, samt siste ligningsattest/selvangivelse. Sørg også for å forvisse deg om at opplysningene du gir i søknadsskjemaet stemmer. Dersom noe er feil, vil nemlig bankene bruke tid på å rette opp. Skaff deg også BankID om du ikke allerede har gjort det.